ACD-ZIP File

? Cách mở file .ACD-ZIP? Những phần mềm mở file .ACD-ZIP và sửa file lỗi. Convert Zip ACD-ZIP file sang định dạng khác.

.ACD-ZIP File Extension

   
File name ACD-ZIP File
File Type Sony ACID Project With Embedded Media File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Audio Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .ACD-ZIP là file gì?

ACD-ZIP là Audio Files - Sony ACID Project With Embedded Media File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Sony.

dự án âm thanh được tạo ra bởi Sony ACID Xpress, MAGIX ACID Music Studio, hoặc MAGIX ACID Pro; lưu trong một định dạng .ZIP và chứa một tập tin dự án .ACD cũng như các tập tin âm thanh biên soạn âm nhạc; khác với một tập tin ACD, mà chỉ lưu trữ tài liệu tham khảo để các tập tin âm thanh.

What is a ACD-ZIP file?

Audio project created by Sony ACID Xpress, MAGIX ACID Music Studio, or MAGIX ACID Pro; saved in a .ZIP format and contains an .ACD project file as well as the music compilation audio files; differs from an ACD file, which only stores references to the audio files.

Cách mở .ACD-ZIP file

Để mở file .ACD-ZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACD-ZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACD-ZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACD-ZIP do người dùng đóng góp.

  • Sony ACID Xpress
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Music Studio 11
  • ACID Xpress
  • Sonic Foundry ACID Pro
  • Sonic Foundry ACID Pro

Chuyển đổi file .ACD-ZIP

File .ACD-ZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *