ACMI File

ACMI là Data Files - Tacview Flight Track File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raia Software.

.ACMI File Extension

   
File name ACMI File
File Type Tacview Flight Track File
Nhà phát triển Raia Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ACMI là file gì?

ACMI là Data Files - Tacview Flight Track File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raia Software.

tập tin một ACMI chứa dữ liệu chuyến bay được ghi với Tacview, một chương trình phân tích chuyến bay. Nó lưu trữ thông tin trong văn bản đơn giản về các chuyến bay của một người sử dụng và các chuyến bay do các đơn vị AI nếu chúng tồn tại. file ACMI bao gồm tất cả các thông tin chuyến bay, trong đó bao gồm tốc độ, gia tốc, định hướng của chiếc xe, ghi hình và nhiệm vụ thời gian, và các tác giả, tiêu đề, và chủng loại nhiệm vụ.

What is a ACMI file?

An ACMI file contains flight data recorded with Tacview, a flight analysis program. It stores information in plain text about the flight of a user and flights by AI units if they exist. ACMI files include all the flight information, which includes the speed, acceleration, orientation of the vehicle, recording and mission time, and the author, title, and category of the mission.

Phần mềm mở file .ACMI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACMI do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Tacview
  • Tacview

Chuyển đổi file .ACMI

           

File .ACMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *