ACQ File

? Cách mở file .ACQ? Những phần mềm mở file .ACQ và sửa file lỗi. Convert N/A ACQ file sang định dạng khác.

.ACQ File Extension

   
File name ACQ File
File Type AcqKnowledge Data Graph File
Nhà phát triển BIOPAC Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ACQ là file gì?

ACQ là Data Files - AcqKnowledge Data Graph File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BIOPAC Systems.

Hồ ACQ là một tập tin đồ thị dữ liệu được tạo ra bởi AcqKnowledge, một chương trình sử dụng để mô phỏng dữ liệu sinh lý ghi từ hệ thống khác nhau và đầu dò. Nó chứa dữ liệu sinh lý ghi từ một sinh vật sẽ được hiển thị ở dạng sóng trong AcqKnowledge. ACQ cũng tập tin lưu trữ thông tin về cách thức dữ liệu được thu thập, bao gồm tốc độ và thời gian của bộ sưu tập.

What is a ACQ file?

An ACQ file is a data graph file created by AcqKnowledge, a program used to simulate physiological data recorded from different systems and transducers. It contains physiological data recorded from an organism that is displayed in waveforms in AcqKnowledge. ACQ files also store information about how the data was collected, including the rate and duration of the collection.

Cách mở .ACQ file

Để mở file .ACQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACQ do người dùng đóng góp.

  • BIOPAC AcqKnowledge
  • EdisW
  • EdisW
  • Scanview SES - ACDesktop
  • AcqKnowledge

Chuyển đổi file .ACQ

File .ACQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *