ACR File

ACR là Executable Files - 1ACRobot Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acr-Soft.

.ACR File Extension

   
File name ACR File
File Type 1ACRobot Script
Nhà phát triển Acr-Soft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ACR là file gì?

ACR là Executable Files - 1ACRobot Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acr-Soft.

Script tạo ra với ACRobot (AutoCursorRobot), một chương trình tạo kịch bản cho chuột và bàn phím hành động; được sử dụng để tự động hóa tác vụ thông thường và đẩy nhanh tiến độ công việc lặp đi lặp lại.

What is a ACR file?

Script created with ACRobot (AutoCursorRobot), a program that creates scripts for mouse and keyboard actions; used for automating common tasks and speeding up repetitive jobs.

Phần mềm mở file .ACR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACR do filegi.com tổng hợp.

  • IrfanView
  • Vault
  • Vault
  • Vault Basic
  • Vault Explorer
  • Vault Professional
  • Vault Professional

Chuyển đổi file .ACR

           

File .ACR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *