ACROBATSECURITYSETTINGS File

? Cách mở file .ACROBATSECURITYSETTINGS? Những phần mềm mở file .ACROBATSECURITYSETTINGS và sửa file lỗi. Convert Binary ACROBATSECURITYSETTINGS file sang định dạng khác.

.ACROBATSECURITYSETTINGS File Extension

   
File name ACROBATSECURITYSETTINGS File
File Type Adobe Acrobat Security Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .ACROBATSECURITYSETTINGS là file gì?

ACROBATSECURITYSETTINGS là Settings Files - Adobe Acrobat Security Settings File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Nộp được tạo ra bởi Adobe Acrobat, một chương trình được sử dụng để tạo ra và xem file .PDF; chứa tài sản bảo đảm sử dụng để tạo các file PDF, chẳng hạn như hạn chế truy cập; phải có chữ ký số để xác minh danh tính của tổ chức phát hành thiết lập bảo mật.

What is a ACROBATSECURITYSETTINGS file?

File created by Adobe Acrobat, a program used for creating and viewing .PDF files; contains security properties used for creating PDFs, such as access restrictions; must be digitally signed to verify the identity of the security settings issuer.

Cách mở .ACROBATSECURITYSETTINGS file

Để mở file .ACROBATSECURITYSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACROBATSECURITYSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACROBATSECURITYSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACROBATSECURITYSETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .ACROBATSECURITYSETTINGS

File .ACROBATSECURITYSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *