ACTC File

? Cách mở file .ACTC? Những phần mềm mở file .ACTC và sửa file lỗi. Convert Zip ACTC file sang định dạng khác.

.ACTC File Extension

   
File name ACTC File
File Type Action(s) Collection File
Nhà phát triển app.jibres.com
Phân loại Executable Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.5 ★ (8 Bình chọn)

File .ACTC là file gì?

ACTC là Executable Files - Action(s) Collection File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi app.jibres.com.

Hồ ACTC là một kho lưu trữ được sử dụng bởi hành động (s), một chương trình cho phép người dùng xây dựng các dòng làm việc để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại máy tính mà bạn không biết kịch bản. Nó chứa một bộ sưu tập các tập tin, bao gồm cả lớp và tài nguyên file, cần thiết để thực hiện một hành động. file ACTC cũng lưu trữ một file manifest (.MF) chứa thông tin về các tập tin được lưu trữ trong file ACTC.

What is a ACTC file?

An ACTC file is an archive used by Action(s), a program that allows users to build workflows to automate repetitive computer tasks without scripting knowledge. It contains a collection of files, including class and resource files, required to perform an action. ACTC files also store a manifest file (.MF) that contain information about the files stored in the ACTC file.

Cách mở .ACTC file

Để mở file .ACTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACTC do người dùng đóng góp.

  • Action(s)
  • AVAproject
  • AVAproject

Chuyển đổi file .ACTC

File .ACTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *