ACTX File

? Cách mở file .ACTX? Những phần mềm mở file .ACTX và sửa file lỗi. Convert Text ACTX file sang định dạng khác.

.ACTX File Extension

   
File name ACTX File
File Type DS Game Maker Action Description File
Nhà phát triển Invisionsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ACTX là file gì?

ACTX là Developer Files - DS Game Maker Action Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Invisionsoft.

Nộp được sử dụng bởi DS Game Maker, chương trình cho phép các nhà phát triển để tạo ra trò chơi cho Nintendo DS; chứa một mô tả cho một tập tin action .ACT tương ứng; sử dụng để lưu trữ các giải thích về hành động tùy chỉnh.

What is a ACTX file?

File used by DS Game Maker, a program that allows developers to create games for the Nintendo DS; contains a description for a corresponding .ACT action file; used for storing explanations of custom actions.

Cách mở .ACTX file

Để mở file .ACTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACTX do người dùng đóng góp.

  • Invisionsoft DS Game Maker

Chuyển đổi file .ACTX

File .ACTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *