ADA File

? Cách mở file .ADA? Những phần mềm mở file .ADA và sửa file lỗi. Convert N/A ADA file sang định dạng khác.

.ADA File Extension

   
File name ADA File
File Type Ada Source Code
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ADA là file gì?

ADA là Developer Files - Ada Source Code, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mã chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Ada

What is a ADA file?

Program code written in the Ada programming language

Cách mở .ADA file

Để mở file .ADA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADA do người dùng đóng góp.

  • Photomania Deluxe
  • jGRASP
  • jGRASP
  • Bluefish
  • ASPENMODELER Application
  • Audio Precision AP2700
  • Audio Precision AP2700

Chuyển đổi file .ADA

File .ADA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *