ADADOWNLOAD File

? Cách mở file .ADADOWNLOAD? Những phần mềm mở file .ADADOWNLOAD và sửa file lỗi. Convert Binary ADADOWNLOAD file sang định dạng khác.

.ADADOWNLOAD File Extension

   
File name ADADOWNLOAD File
File Type Adobe Download Assistant Partial Download File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .ADADOWNLOAD là file gì?

ADADOWNLOAD là Misc Files - Adobe Download Assistant Partial Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một phần tải về tập tin được tạo ra bởi Adobe Download Assistant, một chương trình giúp người dùng tải về các sản phẩm phần mềm Adobe; tiết kiệm các nội dung của một tập tin (thường là một trình cài đặt phần mềm) khi nó được tải xuống bởi chương trình.

What is a ADADOWNLOAD file?

Partially downloaded file created by Adobe Download Assistant, a program that helps users download Adobe software products; saves the contents of a file (typically a software installer) as it's being downloaded by the program.

Cách mở .ADADOWNLOAD file

Để mở file .ADADOWNLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADADOWNLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADADOWNLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADADOWNLOAD do người dùng đóng góp.

  • Adobe Download Assistant
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Illustrator
  • Photo Gallery
  • Movie Maker
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ADADOWNLOAD

File .ADADOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *