ADADOWNLOAD File

ADADOWNLOAD là Misc Files - Adobe Download Assistant Partial Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.ADADOWNLOAD File Extension

   
File name ADADOWNLOAD File
File Type Adobe Download Assistant Partial Download File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .ADADOWNLOAD là file gì?

ADADOWNLOAD là Misc Files - Adobe Download Assistant Partial Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một phần tải về tập tin được tạo ra bởi Adobe Download Assistant, một chương trình giúp người dùng tải về các sản phẩm phần mềm Adobe; tiết kiệm các nội dung của một tập tin (thường là một trình cài đặt phần mềm) khi nó được tải xuống bởi chương trình.

What is a ADADOWNLOAD file?

Partially downloaded file created by Adobe Download Assistant, a program that helps users download Adobe software products; saves the contents of a file (typically a software installer) as it's being downloaded by the program.

Phần mềm mở file .ADADOWNLOAD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADADOWNLOAD do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Download Assistant
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Illustrator
  • Photo Gallery
  • Movie Maker
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ADADOWNLOAD

           

File .ADADOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *