ADAME File

? Cách mở file .ADAME? Những phần mềm mở file .ADAME và sửa file lỗi. Convert N/A ADAME file sang định dạng khác.

.ADAME File Extension

   
File name ADAME File
File Type Adame Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ADAME là file gì?

ADAME là Encoded Files - Adame Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin với phần mở rộng .adame là một tập tin đã được mã hóa bởi virus Adame, mà là một biến thể của Phobos ransomware đã trở thành phổ biến vào đầu năm 2019. Nó được mã hóa nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi. phần mở rộng tập tin adame.

What is a ADAME file?

A file with an .adame extension is a file that has been encrypted by the Adame virus, which is a variant of Phobos ransomware that became prevalent in early 2019. It is encrypted so it is not possible to open the file by simply changing the .adame file extension.

Cách mở .ADAME file

Để mở file .ADAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADAME do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ADAME

File .ADAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *