ADB File

? Cách mở file .ADB? Những phần mềm mở file .ADB và sửa file lỗi. Convert N/A ADB file sang định dạng khác.

.ADB File Extension

   
File name ADB File
File Type 1Ada Body File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .ADB là file gì?

ADB là Developer Files - 1Ada Body File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lập trình tập tin có chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Ada; lưu trữ trong cơ thể của một chương trình Ada; thường lưu cùng với một tương ứng "Spec tập tin" rằng có một phần mở rộng .ADS.

What is a ADB file?

Programming file containing source code written in the Ada programming language; stores the body of an Ada program; typically saved along with a corresponding "Spec file" that has an .ADS extension.

Cách mở .ADB file

Để mở file .ADB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADB do người dùng đóng góp.

  • jGRASP
  • ASPENMODELER Application
  • ASPENMODELER Application
  • Aspen Custom Modeler
  • Microsoft Office
  • ACT
  • ACT

Chuyển đổi file .ADB

File .ADB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *