ADBLOCK File

? Cách mở file .ADBLOCK? Những phần mềm mở file .ADBLOCK và sửa file lỗi. Convert N/A ADBLOCK file sang định dạng khác.

.ADBLOCK File Extension

   
File name ADBLOCK File
File Type Alpha Five Library Temporary File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ADBLOCK là file gì?

ADBLOCK là Developer Files - Alpha Five Library Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng để phát triển các ứng dụng Web; chứa dữ liệu mà cấm cơ sở dữ liệu làm mới bởi nhiều hơn một người sử dụng; gỡ bỏ bởi Alpha Năm sau làm mới hoàn tất.

What is a ADBLOCK file?

Temporary file created by Alpha Five, an IDE that enables users to develop Web applications; contains data that prohibits database refreshing by more than one user; removed by Alpha Five after refreshing is complete.

Cách mở .ADBLOCK file

Để mở file .ADBLOCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADBLOCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADBLOCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADBLOCK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ADBLOCK

File .ADBLOCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *