ADBLOCK File

ADBLOCK là Developer Files - Alpha Five Library Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

.ADBLOCK File Extension

   
File name ADBLOCK File
File Type Alpha Five Library Temporary File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ADBLOCK là file gì?

ADBLOCK là Developer Files - Alpha Five Library Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng để phát triển các ứng dụng Web; chứa dữ liệu mà cấm cơ sở dữ liệu làm mới bởi nhiều hơn một người sử dụng; gỡ bỏ bởi Alpha Năm sau làm mới hoàn tất.

What is a ADBLOCK file?

Temporary file created by Alpha Five, an IDE that enables users to develop Web applications; contains data that prohibits database refreshing by more than one user; removed by Alpha Five after refreshing is complete.

Phần mềm mở file .ADBLOCK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADBLOCK do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .ADBLOCK

           

File .ADBLOCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *