ADC File

ADC là Raster Image Files - Scanstudio 16 Color Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steffen Gutmann.

.ADC File Extension

   
File name ADC File
File Type Scanstudio 16 Color Image
Nhà phát triển Steffen Gutmann
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ADC là file gì?

ADC là Raster Image Files - Scanstudio 16 Color Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steffen Gutmann.

Bốn-bit màu bitmap đồ họa tạo ra bởi ScanStudio, một thuật toán mà tạo ra các bản đồ từ quét phạm vi laser; lưu trữ thông tin bản đồ địa lý.

What is a ADC file?

Four-bit color bitmap graphic created by ScanStudio, an algorithm that generates maps from laser range scans; stores geographical map information.

Phần mềm mở file .ADC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADC do filegi.com tổng hợp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ADC
  • Synergis Adept
  • Idrisi32
  • Idrisi32

Chuyển đổi file .ADC

           

File .ADC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *