ADC File

? Cách mở file .ADC? Những phần mềm mở file .ADC và sửa file lỗi. Convert Binary ADC file sang định dạng khác.

.ADC File Extension

   
File name ADC File
File Type Scanstudio 16 Color Image
Nhà phát triển Steffen Gutmann
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ADC là file gì?

ADC là Raster Image Files - Scanstudio 16 Color Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steffen Gutmann.

Bốn-bit màu bitmap đồ họa tạo ra bởi ScanStudio, một thuật toán mà tạo ra các bản đồ từ quét phạm vi laser; lưu trữ thông tin bản đồ địa lý.

What is a ADC file?

Four-bit color bitmap graphic created by ScanStudio, an algorithm that generates maps from laser range scans; stores geographical map information.

Cách mở .ADC file

Để mở file .ADC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADC do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ADC
  • Synergis Adept
  • Idrisi32
  • Idrisi32

Chuyển đổi file .ADC

File .ADC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *