ADICHT File

? Cách mở file .ADICHT? Những phần mềm mở file .ADICHT và sửa file lỗi. Convert N/A ADICHT file sang định dạng khác.

.ADICHT File Extension

   
File name ADICHT File
File Type LabChart Data File
Nhà phát triển ADInstruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ADICHT là file gì?

ADICHT là Data Files - LabChart Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ADInstruments.

Hồ ADICHT là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi LabChart cho Windows (phiên bản 7 và mới hơn), phần mềm sử dụng để ghi lại và anlyze tín hiệu sinh học. Nó chứa dữ liệu được ghi thông qua một thiết bị, chẳng hạn như một bộ chuyển đổi ngón tay xung, kết nối với phần mềm LabChart.

What is a ADICHT file?

An ADICHT file is a data file used by LabChart for Windows (version 7 and later), software used to record and anlyze biological signals. It contains data recorded through a device, such as a finger pulse transducer, connected to the LabChart software.

Cách mở .ADICHT file

Để mở file .ADICHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADICHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADICHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADICHT do người dùng đóng góp.

  • ADInstruments LabChart
  • LabChart
  • LabChart

Chuyển đổi file .ADICHT

File .ADICHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *