ADM File

ADM là System Files - 1Administrative Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ADM File Extension

   
File name ADM File
File Type 1Administrative Template File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .ADM là file gì?

ADM là System Files - 1Administrative Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Template được sử dụng bởi Microsoft Group Policy mô tả nơi thiết lập chính sách dựa trên đăng ký được lưu trữ trong registry; cũng định nghĩa các giao diện người dùng mà các quản trị viên nhìn thấy trong Group Policy Object Editor khi tạo hoặc sửa đổi đối tượng Group Policy (GPO)

What is a ADM file?

Template used by Microsoft Group Policies that describes where registry-based policy settings are stored in the registry; also defines the user interface that administrators see in the Group Policy Object Editor when creating or modifying Group Policy objects (GPOs)

Phần mềm mở file .ADM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADM do filegi.com tổng hợp.

  • PowerDesigner
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Any Video Converter Free
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ADM

           

File .ADM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *