ADM File

? Cách mở file .ADM? Những phần mềm mở file .ADM và sửa file lỗi. Convert N/A ADM file sang định dạng khác.

.ADM File Extension

   
File name ADM File
File Type 1Administrative Template File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .ADM là file gì?

ADM là System Files - 1Administrative Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Template được sử dụng bởi Microsoft Group Policy mô tả nơi thiết lập chính sách dựa trên đăng ký được lưu trữ trong registry; cũng định nghĩa các giao diện người dùng mà các quản trị viên nhìn thấy trong Group Policy Object Editor khi tạo hoặc sửa đổi đối tượng Group Policy (GPO)

What is a ADM file?

Template used by Microsoft Group Policies that describes where registry-based policy settings are stored in the registry; also defines the user interface that administrators see in the Group Policy Object Editor when creating or modifying Group Policy objects (GPOs)

Cách mở .ADM file

Để mở file .ADM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADM do người dùng đóng góp.

  • PowerDesigner
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Any Video Converter Free
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ADM

File .ADM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *