ADML File

? Cách mở file .ADML? Những phần mềm mở file .ADML và sửa file lỗi. Convert Text ADML file sang định dạng khác.

.ADML File Extension

   
File name ADML File
File Type Group Policy Language-Specific Administrative Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .ADML là file gì?

ADML là System Files - Group Policy Language-Specific Administrative Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Group Policy Object Editor, một ứng dụng quản lý sử dụng để quản lý quyền cho các nhóm máy tính; chứa thông tin định vị cho một tập tin .ADMX tương ứng.

What is a ADML file?

Settings file used by the Group Policy Object Editor, an administrative application used to manage permissions for groups of computers; contains localization information for a corresponding .ADMX file.

Cách mở .ADML file

Để mở file .ADML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ADML

File .ADML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *