ADO File

? Cách mở file .ADO? Những phần mềm mở file .ADO và sửa file lỗi. Convert Binary ADO file sang định dạng khác.

.ADO File Extension

   
File name ADO File
File Type Adobe Photoshop Duotone Options File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ADO là file gì?

ADO là Settings Files - Adobe Photoshop Duotone Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một đồ họa chương trình chỉnh sửa; đường cong chuyển cửa hàng màu, trong đó quy định các tính chất của hai màu sắc được sử dụng để tạo ra một hình ảnh màu kép từ một định dạng màu xám trong Photoshop; sử dụng cho các thiết lập mực tiết kiệm và tải màu kép có thể được áp dụng cho nhiều hình ảnh.

What is a ADO file?

Settings file used by Adobe Photoshop, a graphics editing program; stores color transfer curves, which specify the properties of two colors that are used to generate a duotone image from a grayscale format in Photoshop; used for saving and loading duotone ink settings that can be applied to multiple images.

Cách mở .ADO file

Để mở file .ADO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADO do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ADO

File .ADO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *