ADOBE File

? Cách mở file .ADOBE? Những phần mềm mở file .ADOBE và sửa file lỗi. Convert N/A ADOBE file sang định dạng khác.

.ADOBE File Extension

   
File name ADOBE File
File Type Dharma Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ADOBE là file gì?

ADOBE là Encoded Files - Dharma Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin với phần mở rộng .ADOBE đã được mã hóa bởi Dharma ransomware, một loại phần mềm độc hại được sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó không được kết hợp với công ty phần mềm Adobe, Inc.

What is a ADOBE file?

A file with an .ADOBE extension has been encrypted by Dharma ransomware, a type of malware utilized by cybercriminals. It is not associated with the software company Adobe, Inc.

Cách mở .ADOBE file

Để mở file .ADOBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADOBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADOBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADOBE do người dùng đóng góp.

  • EnigmaSoft SpyHunter

Chuyển đổi file .ADOBE

File .ADOBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *