ADOBEBRIDGE File

? Cách mở file .ADOBEBRIDGE? Những phần mềm mở file .ADOBEBRIDGE và sửa file lỗi. Convert N/A ADOBEBRIDGE file sang định dạng khác.

.ADOBEBRIDGE File Extension

   
File name ADOBEBRIDGE File
File Type Adobe Bridge URL FIle
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ADOBEBRIDGE là file gì?

ADOBEBRIDGE là Data Files - Adobe Bridge URL FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Bridge, một phần mềm Adobe Creative Cloud (CC) ứng dụng quản lý tập tin; chứa dữ liệu URL mà tài liệu tham khảo ứng dụng trong quá trình khởi; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a ADOBEBRIDGE file?

File created by Adobe Bridge, an Adobe Creative Cloud (CC) file management application; contains URL data that the application references during start-up; not meant to be manually opened.

Cách mở .ADOBEBRIDGE file

Để mở file .ADOBEBRIDGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADOBEBRIDGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADOBEBRIDGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADOBEBRIDGE do người dùng đóng góp.

  • Adobe Bridge
  • Bridge
  • Bridge

Chuyển đổi file .ADOBEBRIDGE

File .ADOBEBRIDGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *