ADOBEBRIDGE File

ADOBEBRIDGE là Data Files - Adobe Bridge URL FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ADOBEBRIDGE File Extension

   
File name ADOBEBRIDGE File
File Type Adobe Bridge URL FIle
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ADOBEBRIDGE là file gì?

ADOBEBRIDGE là Data Files - Adobe Bridge URL FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Bridge, một phần mềm Adobe Creative Cloud (CC) ứng dụng quản lý tập tin; chứa dữ liệu URL mà tài liệu tham khảo ứng dụng trong quá trình khởi; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a ADOBEBRIDGE file?

File created by Adobe Bridge, an Adobe Creative Cloud (CC) file management application; contains URL data that the application references during start-up; not meant to be manually opened.

Phần mềm mở file .ADOBEBRIDGE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADOBEBRIDGE do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Bridge
  • Bridge
  • Bridge

Chuyển đổi file .ADOBEBRIDGE

           

File .ADOBEBRIDGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *