ADOC File

? Cách mở file .ADOC? Những phần mềm mở file .ADOC và sửa file lỗi. Convert Text ADOC file sang định dạng khác.

.ADOC File Extension

   
File name ADOC File
File Type AsciiDoc File
Nhà phát triển Stuart Rackham
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .ADOC là file gì?

ADOC là Text Files - AsciiDoc File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Stuart Rackham.

tài liệu văn bản có chứa văn bản đơn giản; có thể bao gồm cú pháp đặc biệt, chẳng hạn như dấu ngoặc vuông, dấu chấm, dấu hai chấm và cho phép các tập tin sẽ được hiển thị với định dạng tùy chỉnh; cũng có thể được chuyển đổi sang định dạng khác, chẳng hạn như .HTML hay .epub, sử dụng một bộ xử lý văn bản như Asciidoctor.

What is a ADOC file?

Text document that contains plain text; may include special syntax, such as square brackets, periods, and colons that allow the file to be displayed with custom formatting; may also be converted to a different format, such as .HTML or .EPUB, using a text processor like Asciidoctor.

Cách mở .ADOC file

Để mở file .ADOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADOC do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .ADOC

File .ADOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *