ADTS File

? Cách mở file .ADTS? Những phần mềm mở file .ADTS và sửa file lỗi. Convert Binary ADTS file sang định dạng khác.

.ADTS File Extension

   
File name ADTS File
File Type Audio Data Transport Stream File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ADTS là file gì?

ADTS là Audio Files - Audio Data Transport Stream File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin âm thanh được tạo ra trong định dạng (ADTS) dữ liệu âm thanh Transport Stream; cửa hàng một loạt các khung âm thanh, mỗi trong số đó bao gồm một phân đoạn của các dữ liệu âm thanh tổng thể được vận chuyển; thường được sử dụng cho các tuyến .aac âm thanh trên Internet.

What is a ADTS file?

Audio file created in the Audio Data Transport Stream (ADTS) format; stores a series of audio frames, each of which includes a segment of the overall audio data to be transported; often used for streaming .AAC audio on the Internet.

Cách mở .ADTS file

Để mở file .ADTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADTS do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter
  • Zoom Player
  • Zoom Player
  • VideoLAN VLC media player
  • MediaMonkey
  • Applian FLV and Media Player
  • Applian FLV and Media Player

Chuyển đổi file .ADTS

File .ADTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *