ADU File

ADU là Data Files - Addict User Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Addictive Software.

.ADU File Extension

   
File name ADU File
File Type Addict User Dictionary File
Nhà phát triển Addictive Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ADU là file gì?

ADU là Data Files - Addict User Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Addictive Software.

Tệp được tạo bởi Addict, một công cụ sử dụng để thêm kiểm tra khả năng cho các ứng dụng chính tả; chứa một từ điển người dùng cho chương trình mục tiêu; được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau cho cả kiểm tra chính tả và từ điển đồng nghĩa khả năng.

What is a ADU file?

File generated by Addict, a tool used to add spell checking capabilities to applications; contains a user dictionary for the target program; used by various applications for both spell checking and thesaurus capabilities.

Phần mềm mở file .ADU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADU do filegi.com tổng hợp.

  • Addictive Software Addict
  • TreePad
  • TreePad
  • ATREA DUPLEX

Chuyển đổi file .ADU

           

File .ADU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *