ADU File

? Cách mở file .ADU? Những phần mềm mở file .ADU và sửa file lỗi. Convert Binary ADU file sang định dạng khác.

.ADU File Extension

   
File name ADU File
File Type Addict User Dictionary File
Nhà phát triển Addictive Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ADU là file gì?

ADU là Data Files - Addict User Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Addictive Software.

Tệp được tạo bởi Addict, một công cụ sử dụng để thêm kiểm tra khả năng cho các ứng dụng chính tả; chứa một từ điển người dùng cho chương trình mục tiêu; được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau cho cả kiểm tra chính tả và từ điển đồng nghĩa khả năng.

What is a ADU file?

File generated by Addict, a tool used to add spell checking capabilities to applications; contains a user dictionary for the target program; used by various applications for both spell checking and thesaurus capabilities.

Cách mở .ADU file

Để mở file .ADU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADU do người dùng đóng góp.

  • Addictive Software Addict
  • TreePad
  • TreePad
  • ATREA DUPLEX

Chuyển đổi file .ADU

File .ADU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *