ADZ File

? Cách mở file .ADZ? Những phần mềm mở file .ADZ và sửa file lỗi. Convert N/A ADZ file sang định dạng khác.

.ADZ File Extension

   
File name ADZ File
File Type Compressed Amiga Disk File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ADZ là file gì?

ADZ là Disk Image Files - Compressed Amiga Disk File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Amiga Disk (.ADF) tập tin nén bằng gzip (.gz) nén; chứa một bản sao chính xác của một đĩa Amiga, chẳng hạn như một trò chơi video hoặc ứng dụng; có thể được mở bằng một chương trình thi đua Amiga.

What is a ADZ file?

Amiga Disk (.ADF) file compressed using Gzip (.GZ) compression; contains an exact copy of an Amiga disk, such as a video game or application; can be opened using an Amiga emulation program.

Cách mở .ADZ file

Để mở file .ADZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADZ do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Amiga Forever
  • Amiga Forever
  • RetroPlatform
  • Media Player Classic
  • WinUAE
  • WinUAE

Chuyển đổi file .ADZ

File .ADZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *