AEC File

? Cách mở file .AEC? Những phần mềm mở file .AEC và sửa file lỗi. Convert Binary AEC file sang định dạng khác.

.AEC File Extension

   
File name AEC File
File Type Cinema 4D After Effects Composition
Nhà phát triển MAXON
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (32 Bình chọn)

File .AEC là file gì?

AEC là Video Files - Cinema 4D After Effects Composition, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAXON.

Tập tin xuất khẩu của Cinema 4D, một chương trình được sử dụng để sản xuất video; tiết kiệm một đoạn video kết xuất trong một định dạng mà có thể được nhập khẩu vào phần mềm Adobe After Effects, nhưng chỉ khi thích hợp plug-in đã được cài đặt cho After Effects; sử dụng để chuyển các dự án video từ Cinema 4D để After Effects.

What is a AEC file?

File exported by Cinema 4D, a program used for video production; saves a rendered video in a format that can be imported into Adobe After Effects, but only if the proper plug-in has been installed for After Effects; used for transferring video projects from Cinema 4D to After Effects.

Cách mở .AEC file

Để mở file .AEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AEC do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • DataCAD
  • DataCAD
  • Acoustica
  • Acoustica Basic Edition
  • Acoustica Premium Edition
  • Acoustica Premium Edition

Chuyển đổi file .AEC

File .AEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *