AEPKEY File

? Cách mở file .AEPKEY? Những phần mềm mở file .AEPKEY và sửa file lỗi. Convert Binary AEPKEY file sang định dạng khác.

.AEPKEY File Extension

   
File name AEPKEY File
File Type Advanced Encryption Package Key File
Nhà phát triển InterCrypto
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .AEPKEY là file gì?

AEPKEY là Misc Files - Advanced Encryption Package Key File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi InterCrypto.

Tập tin được tạo ra bởi Advanced Encryption Package (AEP), một chương trình được sử dụng để bảo vệ các tập cho việc lưu trữ và chuyển giao; có thể lưu trữ một cộng đồng hay khóa bí mật được tạo ra bởi phần mềm; tạo ra bởi các cửa sổ PKI Phím Manager, mà có thể được mở bằng cách chọn Tools → RSA Key Generator ....

What is a AEPKEY file?

File created by Advanced Encryption Package (AEP), a program used for securing files for storage and transfer; may store a public or private key created by the software; generated by the PKI Keys Manager window, which can be opened by choosing Tools → RSA Key Generator....

Cách mở .AEPKEY file

Để mở file .AEPKEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AEPKEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AEPKEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AEPKEY do người dùng đóng góp.

  • InterCrypto Advanced Encryption Package

Chuyển đổi file .AEPKEY

File .AEPKEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *