AIML File

? Cách mở file .AIML? Những phần mềm mở file .AIML và sửa file lỗi. Convert XML AIML file sang định dạng khác.

.AIML File Extension

   
File name AIML File
File Type Artificial Intelligence Markup Language File
Nhà phát triển Dr. Richard S. Wallace
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AIML là file gì?

AIML là Developer Files - Artificial Intelligence Markup Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dr. Richard S. Wallace.

tập tin một AIML chứa Artificial Intelligence Markup Language (AIML), được sử dụng để xác định tính cách của một robot chat, hoặc chatbot. Nó lưu trữ AIML, mà sẽ được lưu trong định dạng XML và được sử dụng để xác định các quy tắc trò chuyện heuristic cho một chatbot. file AIML thể được tạo ra và chỉnh sửa bởi bất kỳ trình soạn văn bản đơn giản.

What is a AIML file?

An AIML file contains Artificial Intelligence Markup Language (AIML), which is used to define the personality of a chat robot, or chatbot. It stores AIML, which is saved in XML format and is used to specify the heuristic conversation rules for a chatbot. AIML files can be created and edited by any plain text editor.

Cách mở .AIML file

Để mở file .AIML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIML do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .AIML

File .AIML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *