AIM File

? Cách mở file .AIM? Những phần mềm mở file .AIM và sửa file lỗi. Convert Text AIM file sang định dạng khác.

.AIM File Extension

   
File name AIM File
File Type 1AIMMS ASCII Model File
Nhà phát triển Paragon Decision Technology
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .AIM là file gì?

AIM là Text Files - 1AIMMS ASCII Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Paragon Decision Technology.

AIMMS (Nâng cao tích hợp đa chiều Modeling Software) mô hình lưu trong một định dạng văn bản; chứa một mô hình hoạt động tạo ra bằng cách sử dụng AIMMS mô hình ngôn ngữ; tương tự như một tập tin .AMB, nhưng lưu lại dưới dạng một tập tin văn bản ASCII thay vì một tập tin nhị phân.

What is a AIM file?

AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software) model saved in a text format; contains an operations model created using the AIMMS modeling language; similar to an .AMB file, but saved as an ASCII text file instead of a binary file.

Cách mở .AIM file

Để mở file .AIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIM do người dùng đóng góp.

  • AOL Instant Messenger
  • InteliMonitor
  • InteliMonitor
  • PowerDesigner
  • AIM
  • DriveMonitor
  • DriveMonitor

Chuyển đổi file .AIM

File .AIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *