AEPX File

AEPX là Video Files - After Effects XML Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

.AEPX File Extension

   
File name AEPX File
File Type After Effects XML Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .AEPX là file gì?

AEPX là Video Files - After Effects XML Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một AEPX là tệp dự án tạo ra bởi Adobe After Effects, một ứng dụng video-chỉnh sửa. Nó chứa một thành phần video, trong đó bao gồm tài liệu tham khảo đối với tài sản video, cài đặt đồ họa chuyển động, và hiệu ứng hình ảnh. file AEPX được sử dụng để tạo ra tác phẩm video chuyên nghiệp chất lượng.

What is a AEPX file?

An AEPX file is a project file created by Adobe After Effects, a video-editing application. It contains a video composition, which includes references to video assets, motion graphics settings, and visual effects. AEPX files are used for creating professional-quality video productions.

Phần mềm mở file .AEPX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AEPX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects CC
  • Adobe After Effects CC
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .AEPX

           

File .AEPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *