AEPX File

? Cách mở file .AEPX? Những phần mềm mở file .AEPX và sửa file lỗi. Convert XML AEPX file sang định dạng khác.

.AEPX File Extension

   
File name AEPX File
File Type After Effects XML Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .AEPX là file gì?

AEPX là Video Files - After Effects XML Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một AEPX là tệp dự án tạo ra bởi Adobe After Effects, một ứng dụng video-chỉnh sửa. Nó chứa một thành phần video, trong đó bao gồm tài liệu tham khảo đối với tài sản video, cài đặt đồ họa chuyển động, và hiệu ứng hình ảnh. file AEPX được sử dụng để tạo ra tác phẩm video chuyên nghiệp chất lượng.

What is a AEPX file?

An AEPX file is a project file created by Adobe After Effects, a video-editing application. It contains a video composition, which includes references to video assets, motion graphics settings, and visual effects. AEPX files are used for creating professional-quality video productions.

Cách mở .AEPX file

Để mở file .AEPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AEPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AEPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AEPX do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects CC
  • Adobe After Effects CC
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .AEPX

File .AEPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *