AES File

AES là Encoded Files - 1AES Crypt Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Packetizer.

.AES File Extension

   
File name AES File
File Type 1AES Crypt Encrypted File
Nhà phát triển Packetizer
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File .AES là file gì?

AES là Encoded Files - 1AES Crypt Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Packetizer.

Tập tin được mã hóa bằng AES Crypt, một chương trình được sử dụng để bảo vệ các tập với mã hóa AES; lưu trữ một tập tin đã được bảo vệ bởi một thuật toán mã hóa 256-bit và một mật khẩu; đòi hỏi mật khẩu đã được sử dụng để mã hóa các tập tin để giải mã các tập tin trở lại với bản gốc.

What is a AES file?

File encrypted by AES Crypt, a program used for securing files with AES encryption; stores a file that has been protected by a 256-bit encryption algorithm and a password; requires the password that was used to encrypt the file in order to decrypt the file back to the original.

Phần mềm mở file .AES

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AES do filegi.com tổng hợp.

  • Packetizer AES Crypt
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • PentaZip
  • Cover Designer
  • CrypTool
  • CrypTool

Chuyển đổi file .AES

           

File .AES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *