AETX File

AETX là Video Files - After Effects XML Project Template, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

.AETX File Extension

   
File name AETX File
File Type After Effects XML Project Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .AETX là file gì?

AETX là Video Files - After Effects XML Project Template, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

Mẫu hồ sơ dự án XML được tạo ra bởi After Effects, một ứng dụng sản xuất video; tiết kiệm một mẫu thành phần video, có thể được sử dụng như là điểm bắt đầu cho việc thực hiện nhiều dự án .AEPX video với các tính chất tương tự.

What is a AETX file?

XML project template file created by After Effects, a video production application; saves a video composition template, which may be used as the starting point for making multiple .AEPX video projects with the same properties.

Phần mềm mở file .AETX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AETX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AETX

           

File .AETX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *