AETX File

? Cách mở file .AETX? Những phần mềm mở file .AETX và sửa file lỗi. Convert XML AETX file sang định dạng khác.

.AETX File Extension

   
File name AETX File
File Type After Effects XML Project Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .AETX là file gì?

AETX là Video Files - After Effects XML Project Template, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

Mẫu hồ sơ dự án XML được tạo ra bởi After Effects, một ứng dụng sản xuất video; tiết kiệm một mẫu thành phần video, có thể được sử dụng như là điểm bắt đầu cho việc thực hiện nhiều dự án .AEPX video với các tính chất tương tự.

What is a AETX file?

XML project template file created by After Effects, a video production application; saves a video composition template, which may be used as the starting point for making multiple .AEPX video projects with the same properties.

Cách mở .AETX file

Để mở file .AETX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AETX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AETX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AETX do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AETX

File .AETX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *