AF2 File

? Cách mở file .AF2? Những phần mềm mở file .AF2 và sửa file lỗi. Convert Binary AF2 file sang định dạng khác.

.AF2 File Extension

   
File name AF2 File
File Type Micrografx ABC FlowCharter 2 File
Nhà phát triển iGrafx
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AF2 là file gì?

AF2 là Vector Image Files - Micrografx ABC FlowCharter 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iGrafx.

Flowchart tạo ra với phiên bản 2 của Micrografx ABC FlowCharter, một chương trình được sử dụng để xây dựng mô hình quy trình kinh doanh và phân tích; có thể lưu trữ các biểu đồ, biểu đồ, bảng tính và các yếu tố khác; vẫn có thể được mở bằng iGrafx FlowCharter, sự kế thừa cho Micrografx ABC FlowCharter.

What is a AF2 file?

Flowchart created with version 2 of Micrografx ABC FlowCharter, a program used for business process modeling and analysis; can store diagrams, charts, spreadsheets, and other elements; can still be opened by iGrafx FlowCharter, the successor to Micrografx ABC FlowCharter.

Cách mở .AF2 file

Để mở file .AF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AF2 do người dùng đóng góp.

  • Micrografx ABC FlowCharter
  • iGrafx
  • iGrafx
  • Media Player Classic
  • Micrografx FlowCharter
  • ABC FlowCharter
  • ABC FlowCharter

Chuyển đổi file .AF2

File .AF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *