AF2 File

AF2 là Vector Image Files - Micrografx ABC FlowCharter 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iGrafx.

.AF2 File Extension

   
File name AF2 File
File Type Micrografx ABC FlowCharter 2 File
Nhà phát triển iGrafx
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AF2 là file gì?

AF2 là Vector Image Files - Micrografx ABC FlowCharter 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iGrafx.

Flowchart tạo ra với phiên bản 2 của Micrografx ABC FlowCharter, một chương trình được sử dụng để xây dựng mô hình quy trình kinh doanh và phân tích; có thể lưu trữ các biểu đồ, biểu đồ, bảng tính và các yếu tố khác; vẫn có thể được mở bằng iGrafx FlowCharter, sự kế thừa cho Micrografx ABC FlowCharter.

What is a AF2 file?

Flowchart created with version 2 of Micrografx ABC FlowCharter, a program used for business process modeling and analysis; can store diagrams, charts, spreadsheets, and other elements; can still be opened by iGrafx FlowCharter, the successor to Micrografx ABC FlowCharter.

Phần mềm mở file .AF2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AF2 do filegi.com tổng hợp.

  • Micrografx ABC FlowCharter
  • iGrafx
  • iGrafx
  • Media Player Classic
  • Micrografx FlowCharter
  • ABC FlowCharter
  • ABC FlowCharter

Chuyển đổi file .AF2

           

File .AF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *