AF3 File

? Cách mở file .AF3? Những phần mềm mở file .AF3 và sửa file lỗi. Convert Binary AF3 file sang định dạng khác.

.AF3 File Extension

   
File name AF3 File
File Type Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File
Nhà phát triển iGrafx
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AF3 là file gì?

AF3 là Vector Image Files - Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iGrafx.

Sơ đồ tạo ra với phiên bản 3 và 4 của Micrografx ABC FlowCharter, một chương trình được thiết kế để giúp các tổ chức cải thiện quy trình kinh doanh; có thể bao gồm bản đồ, sơ đồ, biểu đồ và bảng tính; sử dụng cho mô hình quy trình kinh doanh và phân tích.

What is a AF3 file?

Flowchart created with versions 3 and 4 of Micrografx ABC FlowCharter, a program designed to help organizations improve business processes; may include maps, diagrams, charts, and spreadsheets; used for business process modeling and analysis.

Cách mở .AF3 file

Để mở file .AF3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AF3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AF3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AF3 do người dùng đóng góp.

  • iGrafx Process
  • iGrafx FlowCharter
  • iGrafx FlowCharter
  • Media Player Classic
  • ABC FlowCharter
  • Micrografx FlowCharter
  • Micrografx FlowCharter

Chuyển đổi file .AF3

File .AF3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *