AFC File

? Cách mở file .AFC? Những phần mềm mở file .AFC và sửa file lỗi. Convert Binary AFC file sang định dạng khác.

.AFC File Extension

   
File name AFC File
File Type Mass Effect 2 Audio File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (17 Bình chọn)

File .AFC là file gì?

AFC là Audio Files - Mass Effect 2 Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin một AFC là một tập tin âm thanh được sử dụng bởi Mass Effect 2, một trò chơi bắn súng có trụ sở tại không gian bên ngoài có sử dụng động cơ chơi game Unreal Engine 3. nó chứa một hoặc nhiều âm thanh trò chơi, chẳng hạn như âm thanh hoặc âm nhạc hộp thoại. file AFC có thể được chuyển đổi sang WAV file sử dụng ww2ogg.

What is a AFC file?

An AFC file is an audio file used by Mass Effect 2, a shooter game based in outer space that uses the Unreal Engine 3 gaming engine. it contains one or more game audio tracks, such as dialog audio or music. AFC files may be converted to .WAV files using ww2ogg.

Cách mở .AFC file

Để mở file .AFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFC do người dùng đóng góp.

  • foobar2000 Application
  • Foobar2000 RusXPack
  • Foobar2000 RusXPack
  • Foobar2000 XPack
  • Media Player Classic
  • VeraCalc
  • VeraCalc

Chuyển đổi file .AFC

File .AFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *