AFD File

? Cách mở file .AFD? Những phần mềm mở file .AFD và sửa file lỗi. Convert N/A AFD file sang định dạng khác.

.AFD File Extension

   
File name AFD File
File Type 1Alphacam Flame Drawing
Nhà phát triển Planit
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .AFD là file gì?

AFD là CAD Files - 1Alphacam Flame Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Planit.

CAD tập tin được tạo ra bởi Alphacam, một ứng dụng CAD chế biến gỗ; chứa một bản vẽ ngọn lửa, trong đó xác định một thiết kế 3D sẽ được cắt bằng một công cụ ngọn lửa; có thể được sử dụng để cắt phần đơn giản hay phức tạp năm trục 3D linh kiện.

What is a AFD file?

CAD file created by Alphacam, a CAD woodworking application; contains a flame drawing, which specifies a 3D design that will be cut using a flame tool; can be used for cutting simple parts or complex five-axis 3D components.

Cách mở .AFD file

Để mở file .AFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFD do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AnFX
  • Boston Software Form Viewer Workstation
  • WinRater
  • WinRater

Chuyển đổi file .AFD

File .AFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *