AFE File

AFE là Data Files - Avid File Exchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

.AFE File Extension

   
File name AFE File
File Type Avid File Exchange File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AFE là file gì?

AFE là Data Files - Avid File Exchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Tập tin sử dụng bằng cách chỉnh sửa Avid video và các ứng dụng kết thúc; chứa các thông tin cần thiết cho việc chuyển tài sản phương tiện truyền thông kỹ thuật số giữa các hệ thống Avid, chẳng hạn như giữa Avid Media Composer và Avid DS.

What is a AFE file?

Metadata file used by Avid video editing and finishing applications; contains the information necessary for transferring digital media assets between Avid systems, such as between Avid Media Composer and Avid DS.

Phần mềm mở file .AFE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFE do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AFE

           

File .AFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *