AFE File

? Cách mở file .AFE? Những phần mềm mở file .AFE và sửa file lỗi. Convert N/A AFE file sang định dạng khác.

.AFE File Extension

   
File name AFE File
File Type Avid File Exchange File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AFE là file gì?

AFE là Data Files - Avid File Exchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Tập tin sử dụng bằng cách chỉnh sửa Avid video và các ứng dụng kết thúc; chứa các thông tin cần thiết cho việc chuyển tài sản phương tiện truyền thông kỹ thuật số giữa các hệ thống Avid, chẳng hạn như giữa Avid Media Composer và Avid DS.

What is a AFE file?

Metadata file used by Avid video editing and finishing applications; contains the information necessary for transferring digital media assets between Avid systems, such as between Avid Media Composer and Avid DS.

Cách mở .AFE file

Để mở file .AFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AFE

File .AFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *