AFF File

AFF là Data Files - 1Spellcheck Dictionary Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.AFF File Extension

   
File name AFF File
File Type 1Spellcheck Dictionary Description File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .AFF là file gì?

AFF là Data Files - 1Spellcheck Dictionary Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin AFF là một tập tin từ điển kiểm tra chính tả được sử dụng bởi Kingsoft Office WPS và Apache OpenOffice, được miễn phí các ứng dụng Office. Nó chứa thông tin mô tả các .dic kèm kiểm tra chính tả tập tin từ điển.

What is a AFF file?

An AFF file is a spellcheck dictionary file used by Kingsoft WPS Office and Apache OpenOffice, which are free Office suite applications. It contains information that describes the accompanying .DIC spellcheck dictionary file.

Phần mềm mở file .AFF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFF do filegi.com tổng hợp.

  • Apache OpenOffice
  • Kingsoft WPS Office
  • Kingsoft WPS Office
  • Post Acquisition Tool Suite

Chuyển đổi file .AFF

           

File .AFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *