AFI File

AFI là Backup Files - AOMEI Backupper File Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AOMEI.

.AFI File Extension

   
File name AFI File
File Type AOMEI Backupper File Backup File
Nhà phát triển AOMEI
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .AFI là file gì?

AFI là Backup Files - AOMEI Backupper File Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AOMEI.

định dạng hình ảnh sao lưu được sử dụng bởi AOMEI Backupper, một bản sao lưu và phục hồi chương trình Windows; chứa một bản sao lưu của một tập tin có thể được sử dụng để khôi phục lại một tập tin khi tập tin bị hỏng hoặc bị mất.

What is a AFI file?

Backup image format used by AOMEI Backupper, a Windows backup and recovery program; contains a backup of a file that can be used to restore a file when the file is corrupted or lost.

Phần mềm mở file .AFI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFI do filegi.com tổng hợp.

  • AOMEI Backupper

Chuyển đổi file .AFI

           

File .AFI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *