AFM File

? Cách mở file .AFM? Những phần mềm mở file .AFM và sửa file lỗi. Convert N/A AFM file sang định dạng khác.

.AFM File Extension

   
File name AFM File
File Type 1Adobe Font Metrics File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (13 Bình chọn)

File .AFM là file gì?

AFM là Font Files - 1Adobe Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

ASCII dựa trên văn bản định dạng phông chữ được phát triển bởi Adobe; cửa hàng phông chữ dữ liệu số liệu cho một tập tin loại 1 PostScript; chứa các thiết kế bậc thầy của một phông chữ cụ thể, trong đó xác định cách mỗi nhân vật của vẻ phông chữ.

What is a AFM file?

ASCII text-based font format developed by Adobe; stores font metric data for a Type 1 PostScript file; contains the master design of a specific font, which defines the way each character of the font looks.

Cách mở .AFM file

Để mở file .AFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Sage Taxation Suite
  • Sage Taxation Suite
  • Abassis Finance Manager
  • FormMax Evaluation
  • FormMax Filler
  • FormMax Filler

Chuyển đổi file .AFM

File .AFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *