AFP File

? Cách mở file .AFP? Những phần mềm mở file .AFP và sửa file lỗi. Convert N/A AFP file sang định dạng khác.

.AFP File Extension

   
File name AFP File
File Type 1Advanced Function Presentation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (26 Bình chọn)

File .AFP là file gì?

AFP là Page Layout Files - 1Advanced Function Presentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng dữ liệu sử dụng cho các mục đích in ấn giao dịch; định dạng sử dụng một ngôn ngữ hướng đối tượng mô tả trang (PDL) gọi là Mixed Document Object Content Kiến trúc, còn được gọi là dữ liệu Suối AFP (AFPDS).

What is a AFP file?

Data format used for transactional printing purposes; formatted using an object-oriented page description language (PDL) called the Mixed Object Document Content Architecture, also known as the AFP Data Stream (AFPDS).

Cách mở .AFP file

Để mở file .AFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFP do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Alphaedit
  • Alphaedit
  • Parallels Tools Center
  • NCEDIT Application
  • Androsa FileProtector
  • Androsa FileProtector

Chuyển đổi file .AFP

File .AFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *