AFP File

AFP là Page Layout Files - 1Advanced Function Presentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.AFP File Extension

   
File name AFP File
File Type 1Advanced Function Presentation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (26 Bình chọn)

File .AFP là file gì?

AFP là Page Layout Files - 1Advanced Function Presentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng dữ liệu sử dụng cho các mục đích in ấn giao dịch; định dạng sử dụng một ngôn ngữ hướng đối tượng mô tả trang (PDL) gọi là Mixed Document Object Content Kiến trúc, còn được gọi là dữ liệu Suối AFP (AFPDS).

What is a AFP file?

Data format used for transactional printing purposes; formatted using an object-oriented page description language (PDL) called the Mixed Object Document Content Architecture, also known as the AFP Data Stream (AFPDS).

Phần mềm mở file .AFP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFP do filegi.com tổng hợp.

  • Web browser
  • Alphaedit
  • Alphaedit
  • Parallels Tools Center
  • NCEDIT Application
  • Androsa FileProtector
  • Androsa FileProtector

Chuyển đổi file .AFP

           

File .AFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *