AGE3XSAV File

AGE3XSAV là Game Files - Age of Empires 3: The WarChiefs Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.AGE3XSAV File Extension

   
File name AGE3XSAV File
File Type Age of Empires 3: The WarChiefs Save File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .AGE3XSAV là file gì?

AGE3XSAV là Game Files - Age of Empires 3: The WarChiefs Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3: WarChiefs, một gói mở rộng cho dòng game chiến thuật thời gian thực; chứa tiến bộ trò chơi, chẳng hạn như các nguồn lực, các tòa nhà, và định cư.

What is a AGE3XSAV file?

Save file used by Age of Empires 3: The WarChiefs, an expansion pack for the real-time strategy game series; contains game progress, such as resources, buildings, and settlers.

Phần mềm mở file .AGE3XSAV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3XSAV do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3XSAV

           

File .AGE3XSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *