AGE3XSAV File

? Cách mở file .AGE3XSAV? Những phần mềm mở file .AGE3XSAV và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3XSAV file sang định dạng khác.

.AGE3XSAV File Extension

   
File name AGE3XSAV File
File Type Age of Empires 3: The WarChiefs Save File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .AGE3XSAV là file gì?

AGE3XSAV là Game Files - Age of Empires 3: The WarChiefs Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3: WarChiefs, một gói mở rộng cho dòng game chiến thuật thời gian thực; chứa tiến bộ trò chơi, chẳng hạn như các nguồn lực, các tòa nhà, và định cư.

What is a AGE3XSAV file?

Save file used by Age of Empires 3: The WarChiefs, an expansion pack for the real-time strategy game series; contains game progress, such as resources, buildings, and settlers.

Cách mở .AGE3XSAV file

Để mở file .AGE3XSAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3XSAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3XSAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3XSAV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3XSAV

File .AGE3XSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *