AGE3YREC File

? Cách mở file .AGE3YREC? Những phần mềm mở file .AGE3YREC và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3YREC file sang định dạng khác.

.AGE3YREC File Extension

   
File name AGE3YREC File
File Type Age of Empires 3: The Asian Dynasties Recording
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AGE3YREC là file gì?

AGE3YREC là Game Files - Age of Empires 3: The Asian Dynasties Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi The WarChiefs, mà là một gói mở rộng cho các trò chơi chiến lược thời gian thực, Age of Empires 3; lưu trữ một bản ghi âm gameplay của một cầu thủ có thể được thực hiện lại.

What is a AGE3YREC file?

Game file used by The WarChiefs, which is an expansion pack for the real-time strategy game, Age of Empires 3; stores a recording of a player's gameplay that can be replayed.

Cách mở .AGE3YREC file

Để mở file .AGE3YREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3YREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3YREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3YREC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3YREC

File .AGE3YREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *