AGE3YSAV File

? Cách mở file .AGE3YSAV? Những phần mềm mở file .AGE3YSAV và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3YSAV file sang định dạng khác.

.AGE3YSAV File Extension

   
File name AGE3YSAV File
File Type Age of Empires 3: The Asian Dynasties Save File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .AGE3YSAV là file gì?

AGE3YSAV là Game Files - Age of Empires 3: The Asian Dynasties Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3: Asian Dynasties, một thời gian thực bản mở rộng chiến lược trò chơi; cửa hàng tiến bộ trò chơi, như các tòa nhà xây dựng, địa hình khám phá, và các đơn vị tạo ra.

What is a AGE3YSAV file?

Save file used by Age of Empires 3: The Asian Dynasties, a real-time strategy game expansion pack; stores game progress, such as constructed buildings, explored terrain, and generated units.

Cách mở .AGE3YSAV file

Để mở file .AGE3YSAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3YSAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3YSAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3YSAV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3
  • Age of Empires III - The Napoleonic Era version
  • Age of Empires III - The Napoleonic Era version

Chuyển đổi file .AGE3YSAV

File .AGE3YSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *