AGG File

AGG là Compressed Files - 1Bulk Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing, Inc..

.AGG File Extension

   
File name AGG File
File Type 1Bulk Data File
Nhà phát triển New World Computing, Inc.
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .AGG là file gì?

AGG là Compressed Files - 1Bulk Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing, Inc..

Dữ liệu game Lưu trữ được sử dụng bởi Heroes of Might and Magic II, một trò chơi chiến thuật theo lượt được phát triển bởi New World Computing; chứa hình ảnh, âm thanh, và các tài sản khác theo yêu cầu để chơi trò chơi.

What is a AGG file?

Game data archive used by Heroes of Might and Magic II, a turn-based strategy game developed by New World Computing; contains image, audio, and other assets required to play the game.

Phần mềm mở file .AGG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGG do filegi.com tổng hợp.

  • Free Heroes2 Engine
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic II
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic II

Chuyển đổi file .AGG

           

File .AGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *