AGG File

? Cách mở file .AGG? Những phần mềm mở file .AGG và sửa file lỗi. Convert N/A AGG file sang định dạng khác.

.AGG File Extension

   
File name AGG File
File Type 1Bulk Data File
Nhà phát triển New World Computing, Inc.
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .AGG là file gì?

AGG là Compressed Files - 1Bulk Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing, Inc..

Dữ liệu game Lưu trữ được sử dụng bởi Heroes of Might and Magic II, một trò chơi chiến thuật theo lượt được phát triển bởi New World Computing; chứa hình ảnh, âm thanh, và các tài sản khác theo yêu cầu để chơi trò chơi.

What is a AGG file?

Game data archive used by Heroes of Might and Magic II, a turn-based strategy game developed by New World Computing; contains image, audio, and other assets required to play the game.

Cách mở .AGG file

Để mở file .AGG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGG do người dùng đóng góp.

  • Free Heroes2 Engine
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic II
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic II

Chuyển đổi file .AGG

File .AGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *