AGGR File

? Cách mở file .AGGR? Những phần mềm mở file .AGGR và sửa file lỗi. Convert Binary AGGR file sang định dạng khác.

.AGGR File Extension

   
File name AGGR File
File Type Adobe Captivate Aggregate File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AGGR là file gì?

AGGR là Data Files - Adobe Captivate Aggregate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Adobe Captivate, một bản ghi màn hình và đa phương tiện xuất bản ứng dụng; chứa một tổng hợp của nhiều dự án .CPTX hoặc .CP Captivate đã được xuất bản dưới dạng file .SWF; được sử dụng để kết hợp các dự án với nhau thành một .SWF đơn hoặc độc lập .EXE chuyển giao.

What is a AGGR file?

File created by Adobe Captivate, a screen recording and multimedia publishing application; contains an aggregate of multiple .CPTX or .CP Captivate projects that were published as .SWF files; used for combining projects together into a single .SWF or standalone .EXE deliverable.

Cách mở .AGGR file

Để mở file .AGGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGGR do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AGGR

File .AGGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *