AGGR File

AGGR là Data Files - Adobe Captivate Aggregate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.AGGR File Extension

   
File name AGGR File
File Type Adobe Captivate Aggregate File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AGGR là file gì?

AGGR là Data Files - Adobe Captivate Aggregate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Adobe Captivate, một bản ghi màn hình và đa phương tiện xuất bản ứng dụng; chứa một tổng hợp của nhiều dự án .CPTX hoặc .CP Captivate đã được xuất bản dưới dạng file .SWF; được sử dụng để kết hợp các dự án với nhau thành một .SWF đơn hoặc độc lập .EXE chuyển giao.

What is a AGGR file?

File created by Adobe Captivate, a screen recording and multimedia publishing application; contains an aggregate of multiple .CPTX or .CP Captivate projects that were published as .SWF files; used for combining projects together into a single .SWF or standalone .EXE deliverable.

Phần mềm mở file .AGGR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGGR do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Captivate
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AGGR

           

File .AGGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *