AGI File

? Cách mở file .AGI? Những phần mềm mở file .AGI và sửa file lỗi. Convert N/A AGI file sang định dạng khác.

.AGI File Extension

   
File name AGI File
File Type Asterisk Gateway Interface File
Nhà phát triển Digium
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .AGI là file gì?

AGI là Developer Files - Asterisk Gateway Interface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Digium.

Script được sử dụng bởi Asterisk, một hệ thống điện thoại mã nguồn mở có thể mở rộng; có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình hoặc thêm chức năng bổ sung cho chương trình Asterisk; thường viết bằng Perl, nhưng cũng có thể được viết bằng PHP, C, Pascal, hoặc sử dụng Bourne Shell.

What is a AGI file?

Script used by Asterisk, an extensible open source telephony system; can be used to automate processes or add additional functionality to the Asterisk program; typically written in Perl, but may also be written in PHP, C, Pascal, or using the Bourne Shell.

Cách mở .AGI file

Để mở file .AGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGI do người dùng đóng góp.

  • AGi32
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AGI

File .AGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *