AGI File

AGI là Developer Files - Asterisk Gateway Interface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Digium.

.AGI File Extension

   
File name AGI File
File Type Asterisk Gateway Interface File
Nhà phát triển Digium
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .AGI là file gì?

AGI là Developer Files - Asterisk Gateway Interface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Digium.

Script được sử dụng bởi Asterisk, một hệ thống điện thoại mã nguồn mở có thể mở rộng; có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình hoặc thêm chức năng bổ sung cho chương trình Asterisk; thường viết bằng Perl, nhưng cũng có thể được viết bằng PHP, C, Pascal, hoặc sử dụng Bourne Shell.

What is a AGI file?

Script used by Asterisk, an extensible open source telephony system; can be used to automate processes or add additional functionality to the Asterisk program; typically written in Perl, but may also be written in PHP, C, Pascal, or using the Bourne Shell.

Phần mềm mở file .AGI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGI do filegi.com tổng hợp.

  • AGi32
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AGI

           

File .AGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *