AGM File

AGM là Audio Files - DTS Multi-channel Pro Packer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DTS.

.AGM File Extension

   
File name AGM File
File Type DTS Multi-channel Pro Packer File
Nhà phát triển DTS
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AGM là file gì?

AGM là Audio Files - DTS Multi-channel Pro Packer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DTS.

Tập tin được sử dụng bởi DTS Surround Pro Series Encoder, một chương trình sử dụng để đóng gói và mã hóa tập tin âm thanh; chứa một tập hợp các tập tin âm thanh tương thích và thời gian tập tin của họ, tỷ lệ bit, dữ liệu phiên, và lấy mẫu siêu dữ liệu tốc độ; sử dụng để mã hóa âm thanh có thể được ghi vào một đĩa CD hay DVD.

What is a AGM file?

File used by DTS Pro Series Surround Encoder, a program used to package and encode audio files; contains a collection of compatible audio files and their file length, bit rate, session data, and sampling rate metadata; used for encoding audio that can be written to a CD or DVD.

Phần mềm mở file .AGM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGM do filegi.com tổng hợp.

  • Audio Precision AP2700
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AGMPlayer
  • Agrimaster
  • APWIN Application
  • APWIN Application

Chuyển đổi file .AGM

           

File .AGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *