AGP File

? Cách mở file .AGP? Những phần mềm mở file .AGP và sửa file lỗi. Convert N/A AGP file sang định dạng khác.

.AGP File Extension

   
File name AGP File
File Type ArtGem Project File
Nhà phát triển RL Vision
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .AGP là file gì?

AGP là Raster Image Files - ArtGem Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RL Vision.

32-bit lớp hình ảnh tập tin được tạo ra với ArtGem; bao gồm chỉnh sửa các tính năng tương tự như Photoshop, nhưng sử dụng một giao diện cơ bản trở lên; hỗ trợ vẽ công cụ, lựa chọn, Undo nhiều lần, và các bộ lọc.

What is a AGP file?

32-bit layered image file created with ArtGem; includes editing features similar to Photoshop, but uses a more basic interface; supports paint tools, selections, multiple undos, and filters.

Cách mở .AGP file

Để mở file .AGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ASPMaker
  • ASPMaker
  • AlbumGen for Win32
  • RL Vision ArtGem
  • Adtext Generator
  • Adtext Generator

Chuyển đổi file .AGP

File .AGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *