AGR File

AGR là Audio Files - Ableton Groove File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ableton.

.AGR File Extension

   
File name AGR File
File Type Ableton Groove File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .AGR là file gì?

AGR là Audio Files - Ableton Groove File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ableton.

Tập tin được sử dụng bởi Ableton Live, một chương trình sử dụng để làm hỗn hợp điện tử và nhịp trống; định nghĩa "cảm giác" của một rãnh sử dụng định nghĩa thời gian; sử dụng để sửa đổi các đoạn âm thanh để họ có một swing, ổ đĩa, hoặc cảm giác rythmic khác.

What is a AGR file?

File used by Ableton Live, a program used for making electronic mixes and drum beats; defines the "feel" of a groove using timing definitions; used to modify audio clips so that they have a swing, drive, or other rythmic feel.

Phần mềm mở file .AGR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGR do filegi.com tổng hợp.

  • Ableton Live
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Advanced Grapher
  • xmgrace
  • xmgrace

Chuyển đổi file .AGR

           

File .AGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *