AGTOOLKIT File

? Cách mở file .AGTOOLKIT? Những phần mềm mở file .AGTOOLKIT và sửa file lỗi. Convert N/A AGTOOLKIT file sang định dạng khác.

.AGTOOLKIT File Extension

   
File name AGTOOLKIT File
File Type Adobe Lightroom Toolkit
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AGTOOLKIT là file gì?

AGTOOLKIT là Data Files - Adobe Lightroom Toolkit, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Toolkit sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một tổ chức ảnh kỹ thuật số và biên tập viên; chứa dữ liệu tạo nên các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như xem web, giao diện của ứng dụng; cửa hàng một file plist cùng với một tập tin .STRINGS và các tập tin kịch bản .LUA có chứa mã được sử dụng cho lập trình giao diện.

What is a AGTOOLKIT file?

Toolkit used by Adobe Lightroom, a digital photo organizer and editor; contains data that makes up different aspects, such as the web view, of the application's interface; stores a .PLIST file along with a .STRINGS file and .LUA script files that contain code used for programming the interface.

Cách mở .AGTOOLKIT file

Để mở file .AGTOOLKIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGTOOLKIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGTOOLKIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGTOOLKIT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Lightroom 64-bit

Chuyển đổi file .AGTOOLKIT

File .AGTOOLKIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *