AGX File

? Cách mở file .AGX? Những phần mềm mở file .AGX và sửa file lỗi. Convert N/A AGX file sang định dạng khác.

.AGX File Extension

   
File name AGX File
File Type AGT Game File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .AGX là file gì?

AGX là Game Files - AGT Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Adventure Game Toolkit (AGT) thông dịch như sự nhanh nhẹn; chứa một trò chơi mà bạn điều hướng thông qua một câu chuyện bằng lệnh gõ; tương tự như .ZLB và .BLB Interactive Fiction (IF) tập tin trò chơi.

What is a AGX file?

Game file used by Adventure Game Toolkit (AGT) interpreters such as AGiliTy; contains a game where you navigate through a story by typing commands; similar to .ZLB and .BLB Interactive Fiction (IF) game files.

Cách mở .AGX file

Để mở file .AGX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGX do người dùng đóng góp.

  • Spatterlight
  • AGiliTy
  • AGiliTy
  • Ahnengalerie

Chuyển đổi file .AGX

File .AGX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *